Diploma-erkenning binnen Europa

29.01.2010 by Holger Häger

Diploma-erkenning binnen Europa

Bijna iedere land binnen de EU heeft zijn eigen ambulanceopleiding. Zij lijken amper op elkaar, terwijl leerdoelen en takenpakketten wel vergelijkbaar zijn.

Er zijn landen met een paramedicsystem (bijv. NL) of landen die acute patiënten voornamelijk door artsen op straat laten verzorgen (bijv. BE). Ook zijn er landen waarbij ziekenvervoer en spoedvervoer in één hand is en door dezelfde mensen wordt gedaan (bijv. NL) en landen waar er een differentiatie in vervoer bestaat (bijv. BE).

Alle systemen hebben hun voor en tegen. Het systeem is bepalend voor het niveau van de ambulancehulpverleners. In sommige landen heb je doorgroeimogelijkheden. Je begint daar als chauffeur en kunt doorstuderen als bijrijder. In andere landen zijn deze functies streng gescheiden (bijv. NL). Maar er zijn ook landen waar slechts één functieniveau bestaat (bijv. BE).

Dit alles maakt diploma-erkenning vrij ingewikkeld. In beginsel heeft iedere EU burger het recht om zijn beroep in alle lidstaten uit te oefenen. Maar er zijn wel regels aan verbonden. Zo kent men i.p. 5 opleidingsniveaus. Men mag een opleidingsniveau lager zitten om voor een erkenning in aanmerking te komen maar geen niveau overspringen. Heeft men een te laag opleidingsniveau en kan men dit niet door aanvullende bijscholingen en werkervaring compenseren, dan moet men óf een aanpassingsstage volgen óf een examen afleggen. De aanvrager mag dit zelf kiezen.

Opvallend is, dat de opleidingsniveaus binnen de ambulancesector binnen de EU heel ver uiteen liggen. Het begint bij het laagste niveau (bijv. Luxemburg) en eindigt bij het hoogste (bijv. Hongarije).

Wij hebben ons in deze materie verdiept en een aantal collega’s bij de erkenningprocedures ondersteunt. Dit heeft tot nu toe altijd tot een positief resultaat geleid.

Wij kunnen voor u diverse lezingen over dit onderwerp organiseren. Een voorbeeld is een lezing over de EU- richtlijnen en hun invloed op het ontwikkelen van goede erkenningprocedures. Een ander voorbeeld is het vergelijken van opleidingen binnen Europa en de diepgaande problemen van de erkenning. Dit wordt mede veroorzaakt door grote verschillen in de basisopleidingen, functies en de praktijkervaring van hulpverleners in de diverse landen.

Voor algemene informaties over opleidingen binnen Europa, verwijzen wij naar volgende website:Ambulance-eu, die na verwachting eind december 2012 actief is.