PIT cursus

29.01.2010 by Holger H├Ąger

PIT cursus

Deze cursus is speciaal voor gegradueerde verpleegkundige met de bijzondere beroepstitel in de intensieve en de spoedgevallenzorg ontwikkeld, die deel uit gaan maken van een PIT team.
Straatwerk is anders dan het werken op de spoedgevallen. Dat weet een iedereen, die al binnen het 100 systeem op straat hulp heeft verleend. Ook maakt het een verschil om verantwoordelijkheid te dragen, of uitsluitend te assisteren. Een PIT verpleegkundige werkt als het ware onder verantwoordelijkheid van een geneesheer (met behulp van staande orders), maar moet toch ook besluiten nemen. Ook is hij in afwezigheid van een arts de meest bevoegde en meest ook de hoogst opgeleide. Dat betekend dat hij besluiten moet kunnen nemen en anderen moet kunnen instrueren. Hij moet de situatie juist in kunnen schatten en dan handelend optreden.
Om een echte aanvulling te kunnen zijn, dient hij/zij ook om te kunnen gaan met de hulpmiddelen die hij/zij ter beschikking heeft.
Met deze opstapcursus, drachten wij de verpleegkundigen beter op hun taak voor te bereiden. Wij wensen de deelnemers veel succes met de cursus en hopen, dat iedereen aan het einde van de cursus geslaagd is. Hiervoor gaan wij met zijn allen ons best doen.