Diploma-erkenning voor ambulancehulpverleners

29.01.2010 by Holger Häger

Ondersteuning bij diploma-erkenning voor ambulancehulpverleners

Binnen de Europese  Uni (EU) zijn afspraken gemaakt, om het de individuele burgers mogelijk te maken, zich zo vrij mogelijk  binnen de EU vrij te bewegen. Dit betekent, dat men in zijn eigen beroep overal zou moeten kunnen werken. Deze regel is al zo oud als de gemeenschap zelf. In de loop der tijd zijn er allerlei richtlijnen uitgevaardigd om dit recht kracht toe te kennen. Het nadeel was wel, dat een individuele burger deze regelgevingen niet meer kan begrijpen. Pro Rescue heeft de moeite genomen zich in dit onderwerp te verdiepen.

Het blijkt dat niet alleen de burgers de regels niet (goed) kennen, maar dat ook het uitvoerende gezag deze regels niet goed kent of de overheden hun verplichting tot het omzetten van richtlijnen in wetgeving niet goed zijn nakomen. Dit leidt regelmatig tot problemen voor de individuele burger/aanvrager.

In deze context kunnen wij u het volgende aanbieden.

  • Wij kunnen u de weg wijzen, om op de juiste manier een aanvraag in te dienen;
  • Wij kunnen uw dossiers inzien en u tips geven hoe u deze voor een aanvraag compleet kunt maken;
  • Wij kunnen u bij uw aanvraag begeleiden (zeker als u in eerste instantie bent afgewezen).

Kunnen wij u garanderen dat uw diploma in een ander land erkend wordt?

Neen, maar wij kunnen uw kansen op slagen wel vergroten.

Kunnen wij u juridisch bijstaan?

Neen, wij zijn geen advocaten en onze insteek is anders. Wij zijn er juist om rechtszaken te beperken.

Zijn wij de enige die u kunnen helpen bij deze procedures?

Neen, en het kan best dat wij u op een gegeven moment naar een andere instantie doorsturen. Wel is gebleken, dat er weinig instanties zijn, die zich specifiek met de ambulancesector bezig houden.

Kunt u bij ons ook voor andere diploma-erkenningen terecht?

Neen, wij zijn alleen in deze sector gespecialiseerd.