e-Learning

  • Als u ons e-leaning platform zoekt, moet u door naar: e-Learning

Pagina's

pro-rescue in andere talen

Categorieën

Links

Archieven

Opleidingen en training

29.01.2010 by René Purgay

Opleidingen en training

Opleidingen is meer dan alleen het verzorgen van lessen of het schrijven van lesmateriaal.
Pro Rescue kan op maat opleidingen ontwikkelen, uitwerken en realiseren en het gehele proces begeleiden of uit handen nemen van A tot Z. Filosofie hierachter zal steeds zijn dat patiëntgerichte benadering moet plaatsvinden.
Uw organisatie heeft een opleidingsvraagstuk en schakelt Pro Rescue in. Belangrijk is dat vooraf de eisen en eindtermen van de lessen bekend moeten zijn of bepaald gaan worden. Pro Rescue zal U ter zijde staan om op basis van het voorafgaande een lesplan met inbegrip van de doelstellingen, didactische opzet, tijdsindeling, etc. op te zetten. Didactisch materiaal en de juiste inhoudsdeskundigen en trainers worden aangezocht en ingezet. Het didactisch materiaal wordt desgewenst door ons ter beschikking gesteld. Er wordt voor gezorgd, dat er altijd voldoende materiaal aanwezig is om een geplande cursus of les gedegen te verzorgen.

Kunt U niet (op tijd) aan de juiste gekwalificeerde docenten komen, voor een reeds door de organisatie ontwikkelde opleiding, dan staan wij er voor in een gedegen en gekwalificeerde trainer ter beschikking te stellen.
Pro Rescue beschikt over een unieke extra opleidingsoptie. Steeds meer is er aandacht voor grootschalige en/of multidisciplinaire oefenmogelijkheden. Wij hebben ervaring in de opzet en uitvoering van oefeningen inclusief de bijbehorende evaluatie en rapportage. Het zal niet verrassen dat deze expertise Europees en grensoverschrijdend kan worden aangeboden.

Ook als er behoefte is aan een gespecialiseerde didactische trainer kan Pro Rescue verzocht worden om die begeleiding te realiseren, waar dan eenzelfde traject kan worden doorlopen.